8. Jordi Rabassa

Conseller de Ciutat Vella. Llicenciat en Història. Té el títol de Suficiència Investigadora i el Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat de Barcelona, especialitzat en la investigació dels moviments socials i la història de la ciutat de Barcelona. La seva carrera s’ha centrat al sector del servei i l’atenció als clients. Vinculat des de l’any 1993 al moviment veïnal de la ciutat, ha format part de les juntes de diverses associacions de veïns i veïnes i d’entitats relacionades amb la recerca històrica, la recuperació de la memòria i la difusió i defensa del patrimoni.